Voranschlag 2015. Nachtrag I 5 DDPS ,504 Office fédéral du sport, A6210.0124 Activitvés J+S et formation des cadres

Abstimmung des Nationalrats vom Donnerstag, 11. Juni um 12:21 Uhr