Voranschlag 2014. Nachtrag II 5 DDPS; 504 Office fédéral du sport; A6210.0121 Manifestations sportives internationales

Abstimmung des Nationalrats vom Donnerstag, 27. November um 09:05 Uhr