Voranschlag 2015 6 DFF; 605 Administration fédérale des contributions; E1100.0114 Impôt fédéral direct

Abstimmung des Nationalrats vom Donnerstag, 27. November um 08:28 Uhr