Voranschlag 2015 5 DDPS; 504 Office fédéral du sport: A6210.0124 Acitivtés J+S et formation des cadres

Abstimmung des Nationalrats vom Mittwoch, 26. November um 11:27 Uhr